1. Mục đích

 • Chính sách thanh toán này quy định các phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán và các điều khoản liên quan đến việc thanh toán cho các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên trang website: www.ecolight.com.vn

  2. Phạm vi áp dụng

 • Chính sách thanh toán này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên trang website: www.ecolight.com.vn

  3. Phương thức thanh toán

3.1. Thanh toán trực tuyến:

 • Cổng thanh toán trực tuyến: VNPay, MoMo, ZaloPay,…

3.2. Thanh toán trực tiếp:

 • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)
 • Thanh toán tại văn phòng: Số 1B, Đường số 30, Khu phố 2, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

  4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán trực tuyến:

 • Thanh toán ngay lập tức.

Thanh toán trực tiếp:

 • Thanh toán tại văn phòng: Thanh toán ngay lập tức.
 • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Thanh toán khi nhận hàng.
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

  5. Quy trình thanh toán

5.1. Thanh toán trực tuyến:

 • Chọn sản phẩm/dịch vụ muốn mua.
 • Chọn phương thức thanh toán trực tuyến.
 • Nhập thông tin thanh toán.
 • Xác nhận thanh toán.

5.2. Thanh toán trực tiếp:

 • Chọn sản phẩm/dịch vụ muốn mua.
 • Chọn phương thức thanh toán trực tiếp.
 • Hoàn tất thanh toán theo hướng dẫn.

  6. Hỗ trợ khách hàng

 • Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thanh toán, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua:
 • Điện thoại: 0901 349 649
 • Email: info@ecolight.com.vn

  7. Lưu ý

 • www.ecolight.com.vn có quyền thay đổi chính sách thanh toán này bất cứ lúc nào.
 • Mọi thay đổi về chính sách thanh toán sẽ được thông báo trên trang web www.ecolight.com.vn
 • Khách hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin về chính sách thanh toán mới nhất.

  8. Điều khoản chung

 • Việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên website: www.ecolight.com.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với chính sách thanh toán này.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách thanh toán này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua
 • Điện thoại: 0901 349649 
 • Email: info@ecolight.com.vn
 • Zalo: 0918 727373

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!